ACTIVprimary

ACTIVprimary

ฟรี
แผงการทำงานหรือหน้าควบคุมการใช้งานใหม่ทั้งหมด เพื่อการสอนของคุณ
คะแนนผู้ใช้
3.9  (66 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
3.3
รุ่นล่าสุด:
3.7.19 (ลองดู)
ดาวน์โหลด ฟรี  
โปรแกรม Activprimary ประกอบด้วยแผงการทำงาน หรือหน้าควบคุมการใช้งานเพื่อการสอนของคุณใหม่ทั้งหมด. หน้าควบคุมการใช้งานจะช่วยให้คุณจัดระเบียบการสอนของคุณ และแสดงจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งาน Activprimary และ Activboard ของคุณได้อย่างเต็มที่จริงๆ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: